Velkommen til Dansk Metallurgisk Selskab

 

Aluminium bronze welded on steel

Dansk Metallurgisk Selskab er en uafhængig forening, som har til formål at fremme den faglige dialog blandt ingeniører og teknikere med materialeteknologisk baggrund eller berøringsflade.

Selskabet blev etableret i 1933, og udsprang fra det daværende: Instituttet for Metallære, Den Polytekniske Læreanstalt, i dag: Danmarks Tekniske Universitet, hvortil der stadig eksisterer en tæt relation.

Medlemskredsen tæller omkring 300, hvoraf langt de fleste er beskæftiget i jern- og metalindustrien eller er ansat ved ingeniørskolerne og universiteterne. Selskabet er en ren faglig forening, der tegnes af en bestyrelse og en bestyrelsesformand.

Selskabets hovedaktivitet er, at arrangere foredrag om interessante og aktuelle metallurgiske emner. Årligt gennemføres 2- 3 arrangementer, som aftenforedrag, virksomhedsbesøg eller kombinerede foredrag og virksomhedsbesøg. Ofte med efterfølgende uformelt samvær.

Selskabets største arrangement er det årlige Vintermøde. Vintermødet har normalt 50-80 deltagere og strækker sig over 2½ dag, inkl. et virksomhedsbesøg. Til hvert møde fastlægges et aktuelt overordnet tema, der dækkes af ca. 20 foredrag. Fra 1969 til 2009 er foredragene også udgivet på tryk i den årlige DMS-bog. Bøgerne er nyttige publikationer, der i kraft af gode oversigtsartikler flittigt anvendes som referencemateriale af ingeniører og andre med materialeteknologisk interesse- og arbejdsfelt. De fleste af disse artikler er tilgængelige i pdf-format for medlemmerne her på hjemmesiden (se Biblioteket) – resten følger snarest. Fra 2010 og fremover vil slides fra præsentationerne blive lagt på hjemmesiden.

Et andet årligt tilbagevendende arrangement er Metallurgi Symposiet, som er et heldagsarrangement, hvor et antal PhD studerende inden for metallurgi og materialer får lejlighed til at præsentere deres arbejde. Symposiet afholdes med stor industrideltagelse.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *